All omvärldsbevakning

 • Ny rapport om våld i ungas nära relationer
  En ny studie från Allmänna barnhuset och Jämställdhetsmyndigheten lyfter fram frågor som rör killars våld mot tjejer, våld i ungas parrelationer samt barn hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Ny kampanj om hur män kan bidra till att förebygga sexuell exploatering
  Känns det inte schysst så är det inte schysst. Det är ett av budskapen i den nya kampanjen Låt inte tystnaden tala.
 • Stopp! Min kropp! lär barn att sätta gränser
  Under Stopp! Min kropp!-veckan lyfter Rädda Barnen fram vikten av att prata om kroppen, känslor och gränser.
 • Rykten sprids om att förskolor undervisar om sex
  Under hösten har rykten spridits runtom i landet om att förskolor bedriver sexualundervisning.
 • Reportage om SEXIT
  Hör mer om hur en gymnasieskola i Tumba använder SEXIT för att öka sina möjligheter att beröra viktiga och känsliga frågor.
 • Rapport: sexuell utpressning av barn
  ECPAT:s nya rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” handlar om sexuell utpressning av barn.
 • Ny webbplats om könsstympning
  I augusti 2023 lanserades den nya webbplatsen könsstympning.se. Här finns information om könsstympning som riktar sig både till tjejer och kvinnor som själva blivit utsatta men också till yrkesverksamma inom förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvården. Webbplatsen har tagits fram av av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med bland andra Read More
 • Hbtqi-personer särskilt utsatta för mobbning
  Enligt en ny rapport från Friends är unga hbtqi-personer en av de grupper som oftare blir utsatta för mobbning än andra. I rapporten framkommer att det bland hbtqi-personer är tre gånger så vanligt som för andra personer att bli utsatt. Klicka här för att läsa fler nyheter om rapporten Klicka här för ladda ner rapporten
 • Ny kunskapsbank om fullföljda studier
  Nu lanseras kunskapsbanken fullfoljdastudier.se. Det är en kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan. I kunskapsbanken finns lärande exempel, filmer och metodmaterial för bland annat elevhälsopersonal, lärare, kuratorer och rektorer att använda direkt i vardagen. Allt innehåll är framtaget för att möta verksamhetsnära personals efterfrågan på kunskapsfördjupning Read More
 • Övergrepp och försummelse ökar
  Allmänna Barnhusets senaste kartläggning visar att vissa former av våld mot barn ökat de senaste åren.
 • Ny avhandling om skiljelinjer i sexualundervisningen
  Avhandlingen belyser samhället och skolpersonals syn på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan.
 • Tema mens på Forum sexuell hälsa
  Heldagskonferens för dig som arbetar med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen.
 • ECPAT släpper ny rapport om exposekonton
  Rapporten visar att en stor del av barnen som hängs ut på så kallade exposekonton är väldigt unga.
 • Dags för vecka sex
  Under 6-10 februari håller RFSU kostnadsfria föreläsningar och workshops om sexualundervisning.
 • SEXIT hjälper unga att berätta
  SKR skriver om hur SEXIT kan användas för att prata med unga om våld och övergrepp.
 • Fem myter om unga och sex
  Läs mer om olika uppfattningar och missuppfattningar kring ungas sexualitet.
 • Samtalsgrupper för unga transpersoner
  Ungdomsmottagningarna i Göteborg erbjuder samtalsgrupper för unga transpersoner.
 • Hivplus – en kunskapsresurs
  Hivplus.nu har filmer, poddar och artiklar om kunskapsläget kring hiv.
 • Nyhetsbrev med tema Världsaidsdagen
  Världsaidsdagen uppmärksammas 1 december varje år.
 • Tips: Måste jag vara på ett visst sätt som kille?
  UMO.se har samlat situationer att använda som underlag för reflektion kring normer och könsroller.
 • Filmtips: Diskutera sex och relationer
  UR har korta diskussionsfilmer om SRHR för gymnasieskolan.
 • Tips! Seminarium om våld i ungas partnerrelationer
  MUCF:s digitala seminarium om våld i ungas partnerrelationer.
 • Filmtips: Hur gör man? Samtal om sexualitet, samtycke och relationer
  Vad innebär ändringarna i läroplanerna rent praktiskt?
 • Tips! Ny rapport om sexualundervisning och unga som lever med hedersnormer
  RFSU har i dagarna släppt en ny rapport om hur unga med erfarenhet av hedersnormer upplever sexualundervisningen. Rapporten bygger på intervjuer med unga och unga vuxna och visar bland annat att skolan måste tala till gruppen för att undvika att de känner sig utpekade eller exkluderade. Rapporten har titeln ”I börjar det är liksom en Read More
 • Skolprat med Karin Gunnarsson
  Karin Gunnarsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och en av föreläsarna på årets Sexualitet, unga och skolans roll. Om du är intresserad av att höra henne prata redan nu kan du lyssna på podden Skolprat som har ett helt avsnitt om kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Klicka här för att läsa mer!
 • ”Det är full fart på skolorna nu!”
  Snart är det dags för årets upplaga av Sexualitet, unga och skolans roll. Många är nyfikna på programmet och därför har vi ställt några frågor till gymnasieläraren Charlotte Persson, som är en av årets spännande föreläsare. Charlotte är lärare i svenska och religion samt förstelärare i sexualitet, samtycke och relationer på Angeredsgymnasiet i Göteborg. På Read More
 • Ny rapport: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor
  Unga hbtqi-personer är mer utsatta och har sämre hälsa än andra unga. Det visar den nya rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Kartläggningen av unga hbtqi-personers hälsa och livsvillkor har gjorts på uppdrag av regeringen. Sammanställningen visar att det inte skett några större förbättringar Read More
 • Prata med unga om hedersrelaterat våld – ny utbildning
  Det finns ett stort behov av utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under våren har MUCF lanserat en kostnadsfri utbildning för personer som möter unga i riskzon. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har i samarbete med UMO tagit fram webbutbildningen ”Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck”. Utbildningen är kostnadsfri för yrkesverksamma och Read More
 • Prata med elever om säkert sex
  Undervisning om kondomer är något många elever behöver och efterfrågar. Men hur går man till väga för att kondomundervisningen ska bli bra? Hur gör man – rent praktiskt? I infobladet Kondom i skolan, 1 2 3 hittar du de tre viktigaste punkterna att utgå ifrån när du pratar med elever om kondomer. Klicka här för Read More
 • Sexualitet, unga och skolans roll – save the date!
  2 november 2022 är det dags för årets upplaga av konferensen Sexualitet, unga och skolans roll. Anmälan öppnar efter sommaren, men notera gärna datumet redan nu. Konferensen riktar sig till skolpersonal och handlar om frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Årets tema är Hur går det med sexualitet, samtycke och Read More
 • Webbutbildning: Hedersrelaterat våld och förtryck
  Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri webbutbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning, för dig som arbetar som skolsköterska, på ungdomsmottagning eller på andra ställen inom vården där du möter kvinnor, barn, unga eller patienter med psykisk ohälsa. Utbildningens syfte är att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland hälso- och sjukvårdspersonal så att fler Read More
 • Rapport visar: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök
  På uppdrag av regeringen har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kartlagt och sammanställt kunskap om omvändelseterapi riktat till unga hbtq-personer i Sverige. I rapporten, som bygger bland annat på intervjuer med unga och på resultat från MUCF:S nationella ungdomsenkät, redovisas även ungas egna erfarenheter. Eftersom det saknas en tydlig och enad definition av omvändelseterapi Read More
 • Klassrumstips för internationella kvinnodagen
  8 mars är det internationella kvinnodagen och återigen dags att särskilt belysa flickors och kvinnors rättigheter. Här har vi samlat ett antal tips för dig som ska prata jämställdhet i klassrummet. Stöd till skolans jämställdhetsarbete (SKR)På SKR:s hemsida hittar du fakta, inspiration och stöd kring skolans jämställdhetsarbete.Klicka här för att läsa mer Jämställdhet i klassrummet Read More
 • Aktivister kämpar för hbtqi-personer i Kyiv
  Tidskriften Ottar rapporterar om hur den ryska invasionen väcker rädsla och ilska inom hbtqi-rörelsen i Ukraina. Ottar har pratat med Lenny Emson, ordförande för Kyiv Pride, som berättar om organisationens arbete med att hitta säkra vägar ut ur landet för regnbågsfamiljer och andra särskilt utsatta hbtqi-personer. Klicka här för att läsa hela reportaget Även tidningen Read More
 • Ny broschyr om trans
  RFSL har nyligen lanserat en ny broschyr med information för alla som vill veta mer om trans. Broschyren riktar sig såväl till närstående och yrkesverksamma som till den som själv är transperson eller funderar på sin egen könsidentitet. Klicka här för att läsa mer och ladda ner broschyren.
 • Film om UM för åk 6
  Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har tagit fram en pedagogisk film för unga i årskurs 6 om att besöka ungdomsmottagningen. Klicka här för att att se filmen.
 • Webbinarium: Maskulinitetsnormer
  Välkommen till ett interaktivt webbinarium om maskulinitetsnormer onsdagen den 23 februari kl. 15.00-16.15 Maskulinitetsnormer utgör ett ramverk för hur män förväntas vara, agera och tänka i sociala sammanhang. Dessa normer bidrar till normativ maskulinitet, det vill säga kulturellt dominanta, idealiserade eller stereotypa former av manlighet. Maskulinitetsnormer kan ha stor betydelse för sexualiteten och den sexuella hälsan, Read More
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet behandlas återkommande i utbildningen. På den här sidan finns länkar till material och kunskapsfördjupning inom hedersrelaterat våld och förtryck. Skolverket har utvecklat materialet som ger stöd till personal Read More
 • Vecka SEX, RFSU
  Vecka SEX av RFSU pågår 7-11 februari med tema: Samtycke på schemat – vad är nytt i de nya läroplanerna? En vecka fylld med digitala föreläsningar och seminarier, så att du som är lärare kan fylla på med kunskap och verktyg om sexualundervisning. Alla programpunkter går att se även i efterhand. Klicka här för att Read More
 • Kostnadsfritt webbinarium om undervisning
  Sexologen, socionomen, författaren och TV-kändisen Kalle Norwald pratar om undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Den 1 februari kl. 15.30-16.15, arrangerat av Gothia Kompetens. Klicka här för att anmäla dig.
 • Forskning: Vardagsspråk som utmanar normer
  I en ny avhandling studeras gymnasieelevers syn på bra och dåligt vardagsspråk i relation till sexualitet och kön. Mer precist, vad anser elever vara rätt sätt att prata för att undvika sexism och att köna människor?  – Elevernas språkarbete skapade tydliga språknormer på skolan. Den retoriska och politiska nivån på samtalen om språk och språknormer Read More
 • Material för yngre elever
  Inspireras av material från Jämställt. Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ förskola. Klicka här för att ladda ner deras arbetsmaterial gratis. Klicka här för mer material om undervisning för yngre elever.
 • SEXIT Nyhetsbrev #6
  I detta nyhetsbrev får du ta del av en doktorsavhandling om SEXIT, tips på podcast, kostnadsfria utbildningar och nya rapporter, samt aktuellt från VGR. SEXIT Nyhetsbrev ges ut av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Nyhetsbrevet har som syfte att främja användningen SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, är en Read More
 • Basprogram om våld mot barn
  Nationella kunskapscentret Barnafrid erbjuder utbildningen Basprogram om våld mot barn. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Barn som utsatts för våld och övergrepp ska få ett tryggt och kunnigt bemötande, var i Sverige de än bor och vem de än träffar. Read More
 • Bok för unga med intellektuella funktionsnedsättningar om känslor och relationer
  Petter hjärta Ellen kan användas för att jobba med livsfrågor och livskunskap med ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.  Frågor som tas upp i boken är bland annat: Hur känns det att vara kär? Hur blir man ihop? Hur frågar man om sådant man inte förstår? Och hur ska man våga stå upp för sig själv och Read More
 • Världsaidsdagen & SRHR-nytt
  Den 1 december är Världsaidsdagen (World Aids Day, WAD), en dag då hiv och aids uppmärksammas internationellt. Detta är ett tillfälle för skolan att särskilt belysa SRHR. Kunskapen om hiv i samhället är fortfarande låg och det finns fördomar och negativa attityder till personer med hiv. Detta påverkar livskvaliteten för personer som lever med hiv. Read More
 • Sexualitet, samtycke och relationer – en presentation av de ändrade läroplanerna
  Under Under konferensen Sexualitet, unga och skolans roll den 3 november gav Teresa Fernández Long från Skolverket en presentation om det reviderade kunskapsområdet sex och samlevnad som byter namn till sexualitet, samtycke och relationer samt myndighetens kommande stöd. Genom ändringarna i läroplanerna tydliggörs bredden av kunskapsområdet. Klicka här för att komma till inspelningen som finns Read More
 • Deltagarrekord på årlig konferens om sexualitet, samtycke och relationer
  I över tio år har Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Göteborgsregionen (GR) anordnat den kostnadsfria konferensen Sexualitet, unga och skolans roll som inspirerat skolpersonal i frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). I samband med att de reviderade läroplanerna träder i kraft nästa år byter kunskapsområdet ”sex och samlevnad” namn Read More
 • Faktablad: Resultat från undersökningen SRHR2017 av Folkhälsomyndigheten
  Ett kortare faktabladet om sex- och samlevnadsundervisning som bygger på resultat från undersökningen SRHR2017, en enkätstudie där personer i åldern 16–84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). SRHR2017 visar att knappt en femtedel av befolkningen tycker att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem den kunskap som de Read More
 • SRHR-nytt tema sexologi
  Detta nummer av SRHR-nytt fokuserar på sexologi, det vill säga läran om människans sexualitet. Ett ämne många av oss kan väldigt lite om. Dels beroende på att vi inte lärt oss tillräckligt mycket i grund- och gymnasieskolan, dels beroende på att det sällan ingår i utbildningar på högre nivå. Det är svårt att prata om Read More
 • Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn
  Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga. I uppdraget har det ingått att samla kunskap från forskning, från aktörer som möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi samt hur det påverkar barns och Read More
 • Bildstöd för SRHR och hbtq
  Kunskapscentrum för sexuell hälsa och DART har vi tagit fram två så kallade ”knippor” där information om SRHR och hbtq finns sammanställt i 18 bilder vardera, på nio olika språk. Dessa kan användas i olika möten och sammanhang för att underlätta samtal om rättigheter och hälsa. Klicka här för att komma till Kommunikationsknippa SRHR. Klicka Read More
 • ”Gå eller Rulla – Alla vill knulla!”
  Genusforskaren Mikael Mery Karlsson analyserar i denna avhandling mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet och intimitet, oavsett hur ens kropp eller hjärna fungerar. Genom intervjuer, deltagande observationer och arkivstudier undersöks vilka möjligheter, men också vilka begränsningar, som aktivister i denna kamp möter i det nyliberala Sverige.  Studien, Read More
 • Vill du ligga med mig då?
  Projektet Min sexualitet – min rätt startade i april 2020. Det är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på i tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Klicka här för att läsa om projektet. En omfattande kartläggning av den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har genomförts, och presenteras i rapporten Vill Read More
 • Skolmaterial om HBTQ
  Att undervisa om HBTQ handlar om att belysa normer och hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen samt vilka normer som finns inom olika grupper. Här tipsar vi om material och information om HBTQ och normer: Öppna skolan! är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet Read More
 • Ny bok: Sexualitet och relationer
  Kunskapsområdet sexualitet och relationer skapar engagemang, både i skolan och i samhället. Det är också ett område som ständigt är aktuellt – inte minst då både skola och lärarutbildningar har fått stärkta mål. Denna bok syftar till att stödja lärarna i detta uppdrag. Läs mer om boken här.