Prata med unga om hedersrelaterat våld – ny utbildning

Suddig bild som föreställer en person i keps som sitter i ett bibliotek

Det finns ett stort behov av utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under våren har MUCF lanserat en kostnadsfri utbildning för personer som möter unga i riskzon.

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har i samarbete med UMO tagit fram webbutbildningen ”Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck”. Utbildningen är kostnadsfri för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen har ett särskilt fokus på kopplingen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och hbtq, samt på frågor rör intellektuella funktionsnedsättningar och rasism.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen och ta del av lanseringen i efterhand.