Deltagarrekord på årlig konferens om sexualitet, samtycke och relationer

Två konferencierer filmas under konferensens livesändning.

I över tio år har Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Göteborgsregionen (GR) anordnat den kostnadsfria konferensen Sexualitet, unga och skolans roll som inspirerat skolpersonal i frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). I samband med att de reviderade läroplanerna träder i kraft nästa år byter kunskapsområdet ”sex och samlevnad” namn till ”sexualitet, samtycke och relationer”. När det så var dags att arrangera den fjortonde upplagan av den populära konferensen fick därför även den ett nytt namn – Sexualitet, unga och skolans roll.

Den 3e november gjorde närmare 700 föranmälda personer sig redo att ta del av konferensen, som det här året gick under temat: Hur arbetar vi med sexualitet, samtycke och relationer utifrån de reviderade läroplanerna? Utöver namnbytet innebär nämligen de reviderade läroplanerna bland annat ett tydliggörande kring att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter samt förmedla betydelsen av samtycke i sex och relationer. Dessutom får rektorn ett större ansvar för att kunskapsområdet ska genomsyra skolans verksamhet och utbildning.

– Nu står det även tydligt att lärare ska undervisa om aspekter såsom samtycke, hedersrelaterat våld och förtryck samt porr. Därför belyste årets konferens de reviderade läroplanerna och bjöd på seminarier kring olika teman kopplat till kunskapsområdet, berättar Åsa Hlongwa Nilsson, projektledare på Göteborgsregionen.

Spännande seminarier på agendan

Utöver förändringarna i läroplanerna diskuterades Folkhälsomyndighetens nya nationella strategi för SRHR samt hur elever kan inkluderas i utformningen av undervisningen inom kunskapsområdet.

Dagen bjöd även på ett antal valbara seminarier. Anna-Karin Lundström berättade om Brottsoffermyndighetens utbildningsmaterial ”Av fri vilja”, som handlar om sexualbrottslagstiftningen och samtycke. Hanna Cinthio, forskare och sakkunnig i hedersrelaterat våld och förtryck, föreläste om skolans ansvar för arbetet med allas lika värde och rättigheter, och hur detta uppdrag förhåller sig till hedersproblematiken. Marco Vega, sexualupplysare och utbildare inom frågor som rör sex, sexualitet, maskuliniteter och relationer, pratade om vikten av att lyfta och förstå maskulinitetsnormer genom en föreläsning som bland annat innehöll tips på preventiva åtgärder. Och Inti Chavez Perez, sexualupplysare och författare till flera böcker om sexualitet, samtycke och relationer, bjöd på ett seminarium om hur vuxna kan föra samtal om porr med elever.

– I år blev konferensen nationell med deltagare från Boden till Lund, säger Åsa och fortsätter:

– Att vi hade deltagarrekord samt fick de högsta betygen på utvärderingen i konferensens historia, tyder på en stor efterfrågan på kompetensutveckling inom detta livsviktiga kunskapsområde.

Ny plattform för information och erfarenhetsutbyte

Förutom att bidra till ökad kunskap om olika aspekter av sex, samtycke och relationer är erfarenhetsutbyte ett av syftena med den årliga konferensen. För att skapa ytterligare möjligheter för just erfarenhetsutbyte har KSH och GR uppdaterat den digitala plattformen SRHR.se, genom vilken skolpersonal kan få tillgång till kunskap och material om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Den uppdaterade plattformen presenterades under årets konferens och är nu öppen för allmänheten att ta del av. På SRHR.se kan du nu ta del av omvärldsbevakning, metodmaterial och information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som hjälper dig att omsätta kunskap i praktik.

Konferens 2022

Temat för nästa års konferens är redan under planering. Boka gärna onsdagen under vecka 44 redan nu. Mer information läggs upp på SRHR.se till våren.

Årets konferens delfinansierades av Folkhälsomyndigheten.