Övergrepp och försummelse ökar

En kvinna läser en rapport i en pärm mot en mörk kontorsbakgrund

En ny kartläggning om våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige visar att vissa former av våld mot barn ökat de senaste åren. Den nationella kartläggningen är gjord av stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Stiftelsen har gjort liknande studier de senaste 20 åren vilket möjliggör jämförelser. Studien visar bland annat att det skett en ökning när det kommer till sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och jämnåriga, samt försummelse och psykiskt våld av en förälder.

Klicka här för att läsa mer om studien.