Övningar och material

Här samlar vi tips på hemsidor och material som du kan använda för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Klicka här för att komma till UMO.se

Youmo.se är UMO översatt till andra språk samt lättläst svenska. Klicka här för att komma till Youmo.se

Av fri vilja är en hemsida utvecklat av Brottsoffermyndigheten med information om och lektionsmaterial om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Hemsidan innehåller färdiga övningar med koppling till ämnesplaner och kursplaner som du kan använda. Klicka här för att komma till Av fri vilja

Öppna skolan! av Myndigheten för ungdoms- och civilsamsällefrågor är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Klicka här för att komma till Öppna skolan!

Att vara trans i skolan – mina erfarenheter är en hemsida av Barnombudsmannen med artiklar, filmer och tips för unga mellan 14 och 18 år som är trans eller har funderingar. Klicka här för att komma till Att vara trans i skolan – mina erfarenheter

HBTQ, normer & makt av Forum för levande historia är ett material om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. Historien är fylld av människor som stått upp mot normer och lagar som begränsat. Här möter du några av de personer som kämpat för respekt och alla människors lika värde och rättigheter. Klicka här för att komma till HBTQ, normer & makt

Allt det viktigaste om sex av RFSL Ungdom är en hemsida med broschyr, podcast, filmer, affischer och undervisningsmaterial med syfte att vidga synen på vad sex är och att alla elever ska känna sig inkluderade i sexualundervisningen. Klicka här för att komma till Allt det viktigaste om sex

Bryt! av Forum för levande historia och RFSL Ungdom är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar upp frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen. Klicka här för att komma till Bryt!

RFSU:s metodbank har de samlat deras bästa metoder för pedagoger och yrkesverksamma som undervisar om sexualitet, samtycke och relationer. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver. Välj din årskurs och bläddra bland alla olika ämnesområden. Klicka här för att komma till RFSU:s metodbank