Prata med elever om säkert sex

Silhuetter av olika människor.

Undervisning om kondomer är något många elever behöver och efterfrågar. Men hur går man till väga för att kondomundervisningen ska bli bra? Hur gör man – rent praktiskt? I infobladet Kondom i skolan, 1 2 3 hittar du de tre viktigaste punkterna att utgå ifrån när du pratar med elever om kondomer.

Klicka här för att ladda ner materialet och läsa mer.