Undervisning för yngre elever

Film: Undervisning för yngre elever.

Filmen syftar till att belysa hur vi kan arbeta med barns sexuella hälsa i förskolan och skolan. När vi ser ett barn som en individ med en sexualitet och med rättigheter, blir skolan en viktig arena för barn att få information, kunskap och stöttning i sin utveckling. Med engagerad och kunnig skolpersonal ges barn möjligheter att utveckla en stark och positiv självkänsla. För att göra detta fokuserar vi i denna film främst på vad perspektivet barns sexualitet, heteronormen och ömsesidighet innebär.

Klicka här för att se filmen Varför SRHR i skolan?.

Tips på frågor att diskutera i personalgruppen

  • Vad är vårt gemensamma förhållningssätt avseende nakenhet?
  • Vad är vårt gemensamma förhållningssätt avseende onani?
  • Vad är vårt gemensamma förhållningssätt avseende barns lekar med sexuellt innehåll (exempelvis doktorslekar, gå in på toaletten ihop och stänga dörren, leka familj, mys tillsammans)?
  • Hur lär vi ut om samtycke/ömsesidighet?
  • Hur svarar vi på barnens frågor om sexualitet, kropp, kön och relationer?
  • Hur pratar vi om barns sexualitet med vårdnadshavare?
  • Var vi gemensamma ord för kön?
  • Vilka normer kring sexualitet, kropp, kön och relationer finns i vår inredning?
  • Vilka normer kring sexualitet, kropp, kön och relationer finns i vårt språk och de exempel vi använder i samtal med barnen?
Filmen gjordes utifrån LGR11. Reviderade läroplaner för grundskola, och motsvarande skolformer, förskoleklassen och fritidshemmet börjar gälla från den 1 juli 2022. Klicka här för att komma till Skolverkets hemsida med nya formuleringar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer och om andra delar av skolans värdegrundsarbete.

Frida Särén, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, har skrivit kapitlet Barns sexualitet i Rikshandboken för barnhälsovård. Klicka här för att läsa det.

Tips på annat material

Klicka här för att se Om barns normala sexualitet, läkare Åsa Kastbom, UR

Klicka här för att läsa om Barns sexualitet, RFSU

Klicka här för att komma till Frågachans.nu, Lafas hemsida för 10-13-åringar om kropp, relationer och sexualitet

Klicka här för att läsa om boken Värt att veta om barns sexualitet och integritet, Ellinor Isfors, Natur & kultur

Klicka här för att ta del av Tips och trix för mer jämställt och normkreativt arbete i förskola, Jämställt