Sexualitet, samtycke och relationer – en presentation av de ändrade läroplanerna

Presentationsbild med text om läroplansändringar som börjar gälla hösten 2022.

Under Under konferensen Sexualitet, unga och skolans roll den 3 november gav Teresa Fernández Long från Skolverket en presentation om det reviderade kunskapsområdet sex och samlevnad som byter namn till sexualitet, samtycke och relationer samt myndighetens kommande stöd. Genom ändringarna i läroplanerna tydliggörs bredden av kunskapsområdet.

Klicka här för att komma till inspelningen som finns tillgänglig till och med måndag den 6 december.