Forskning: Vardagsspråk som utmanar normer

Pratbubbla med tre punkter gjord av papper.

I en ny avhandling studeras gymnasieelevers syn på bra och dåligt vardagsspråk i relation till sexualitet och kön. Mer precist, vad anser elever vara rätt sätt att prata för att undvika sexism och att köna människor? 

– Elevernas språkarbete skapade tydliga språknormer på skolan. Den retoriska och politiska nivån på samtalen om språk och språknormer var hög. Samtidigt beskrev elever hur språkaktivismen också ledde till en oro för att råka säga fel. Andra elever kunde uttrycka en matthet och himla lite med ögonen över den nitiska politiska korrektheten som de menade präglade språkbruket på skolan. I avhandlingen belyser jag den här ambivalensen som fanns bland eleverna när de diskuterade språknormer och den språkaktivism som de mötte i sin vardag.

Henning Årman som nyligen disputerat med avhandlingen Political corrections: Language activism and regimentation among high school youth

Klicka här för att läsa en intervju med Henrik Årman.