Kondom 1 2 3

Det är viktigt att prata med elever om säkert sex. Undervisning om kondomer är något många elever behöver och efterfrågar. Men hur går man till väga för att kondomundervisningen ska bli bra? Hur gör man – rent praktiskt?

I infobladet Kondom 1 2 3 kan du läsa mer om de tre viktigaste punkterna för en bra undervisning om kondomer. Du kan även se filmen där sjuksköterskan och sexologen Per Andreas Persson går igenom de tre punkterna och ger praktiska och konkreta tips.
Klicka här för att komma till filmen.

Infobladet Kondom 1 2 3 har tagits fram inom ramen för forskningsprojektet och metodmaterialet SEXIT.
Klicka här för att ladda ner infobladet
Klicka här för att läsa mer om SEXIT