Tips! Ny rapport om sexualundervisning och unga som lever med hedersnormer

Ungdomar sitter på stolar i ett klassrum.

RFSU har i dagarna släppt en ny rapport om hur unga med erfarenhet av hedersnormer upplever sexualundervisningen. Rapporten bygger på intervjuer med unga och unga vuxna och visar bland annat att skolan måste tala till gruppen för att undvika att de känner sig utpekade eller exkluderade.

Rapporten har titeln ”I börjar det är liksom en chock… och sen man blir nyfiken”. Flera av intervjupersonerna berättar att de vill och behöver lära sig mer om sexualitet, relationer och kroppen. Samtidigt önskar de också att undervisningen skulle få ta längre tid eftersom vissa upplever det som en chock att vara med på sexualundervisningen första gången.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner rapporten.