Skolmaterial om HBTQ

Regnbågsfärger på en tavelduk.

Att undervisa om HBTQ handlar om att belysa normer och hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen samt vilka normer som finns inom olika grupper. Här tipsar vi om material och information om HBTQ och normer:

Öppna skolan! är ett stödmaterial till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

Klicka här för att komma till HBTQ, normer & makt, Forum för levande historia
Ett material om dina och mina rättigheter, och våra möjligheter att vara de vi vill vara. 

Klicka här för att komma till Allt det viktigaste om sex, RFSL Ungdom 
Broschyr, podcast, filmer, affischer och undervisningsmaterial med syfte att vidga synen på vad sex är och att alla elever ska känna sig inkluderade i sexualundervisningen.

Bryt! av Forum för levande historia och RFSL Ungdom är ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Materialet fokuserar på normer istället för de som bryter mot normerna. Övningarna tar upp frågor om hur makt upprätthålls, vilka privilegier som kommer av att tillhöra normen, och vilka normer som finns inom den egna gruppen.

Klicka här för att komma till För dig som är trans eller har funderingar, för dig som är mellan 14 och 18 år, Barnombudsmannen
Artiklar, filmer och tips för dig som är trans eller har transfunderingar.

Klicka här för att komma till Den onaturliga naturen, RFSU
Ett kunskapsmaterial med ett 20-tal artiklar av olika forskare, lärare och skribenter om kön och sexualitet, hiv och naturvetenskapens didaktik.

Klicka här för att komma till Jag visset när jag var tio, RFSU
En handledning för skolledare, lärare, elevhälsopersonal och andra som arbetar i skolan om hur man kan stödja homosexuella, bisexuella och transpersoner i skolan.