Tema mens på Forum sexuell hälsa

Arbetar du med sexuell hälsa inom Västra Götalandsregionen? Anmäl dig till nästa tillfälle av utbildningsdagen Forum sexuell hälsa som går av stapeln 12 maj.

Klicka här för anmälan

Tid: Fredag 12 maj, kl. 9.00-16.00
Plats: Göteborg, Bergslagsbanan Stationshuset konferens, samt digital
livesändning.