SEXIT hjälper unga att berätta

När det kommer till att prata med unga om våld och övergrepp kan metoden SEXIT fungera som ett verktyg. Det skriver SKR i en artikel om Region Jämtland Härjedalen där personal från elevhälsan, BUP och ungdomsmottagningen utbildats i SEXIT-metoden.

SEXIT har tagits fram av Västra Götalandsregionen och består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok med förslag på följdfrågor och åtgärder.

Klicka här för att läsa SKR:s artikel.

Klicka här för att läsa mer om SEXIT.