Säkrare sex

Säker, säkrare, säkraste – Samtal om säkrare sex och riskreducerande handlingar

En handbok som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som jobbar med säkrare sex-samtal.

Klicka här för att ta del av handboken.

Per Andreas Persson från Kunskapscentrum för sexuell hälsa presenterar handboken och ger tips och råd till dig som pratar säkrare sex med patienter. Föreläsningen är ca 25 minuter lång och spelades ursprungligen in till Forum sexuell hälsa våren 2020:

Film: Per Andreas Persson från Kunskapscentrum för sexuell hälsa om handboken Säker, säkrare, säkrast.

Kondomsamtal

Personal som jobbar med kondområdgivning bör ha god kunskap om kondomer för att kunna svara på frågor, ge råd och tips. Att utgå från ett lust – och njutningsorienterat tänk kring kondomen är viktigt. Det innebär att erbjuda kunskap om olika kondomer, glidmedel och hur det går att ha skönare sex när kondom används.

Jonis Bader pratar om lust- och njutningsorienterad kondomanvändning i nedanstående film.

Film: Lust- och njutningsorienterad kondomanvändning