Säkrare sex

Säker, säkrare, säkraste – Samtal om säkrare sex och riskreducerande handlingar

En handbok som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som jobbar med säkrare sex-samtal.

Klicka här för att ta del av handboken.

Kondomsamtal

Personal som jobbar med kondområdgivning bör ha god kunskap om kondomer för att kunna svara på frågor, ge råd och tips. Att utgå från ett lust – och njutningsorienterat tänk kring kondomen är viktigt. Det innebär att erbjuda kunskap om olika kondomer, glidmedel och hur det går att ha skönare sex när kondom används.