Tillgänglighetsredogörelse

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur srhr.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från srhr.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via srhr@goteborgsregionen.se

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, ber vi dig meddela oss på srhr@goteborgsregionen.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning genom att klicka på denna länk. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alla dokument är inte tillgänglighetsanpassade. Se rubriken Oskäligt betungande anpassning nedan.

Oskäligt betungande anpassning

GR åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument. GR har publicerat ett stort antal rapporter och andra dokument. Dessa vänder sig inte till en bred allmänhet, utan i första hand till anställda och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och åtgärda kända brister som finns på webbplatsen.

Hur vi har testat webbplatsen

En extern aktör, Consid, har gjort en oberoende granskning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 5 januari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast 25 januari 2022.