Rapport visar: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök

Ungdomar sitter på stolar i ett klassrum.

På uppdrag av regeringen har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kartlagt och sammanställt kunskap om omvändelseterapi riktat till unga hbtq-personer i Sverige. I rapporten, som bygger bland annat på intervjuer med unga och på resultat från MUCF:S nationella ungdomsenkät, redovisas även ungas egna erfarenheter.

Eftersom det saknas en tydlig och enad definition av omvändelseterapi har MUCF utgått från begreppet omvändelseförsök som man definierar som ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

Klicka här för att läsa rapporten.