Ny avhandling om skiljelinjer i sexualundervisningen

I en ny avhandling från Malmö universitet belyser Jack Lukkerz belyser både skolpersonals och samhällets på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Avhandlingen består dels av en studie där personal vid sju gymnasiesärskolor diskuterat hur de ser på bl.a. unga funktionsnedsattas sexualitet, och dels av en analys av remissvaren om sexualundervisning som ligger till grund för den nya läroplanen.

Läs mer och ladda ner avhandlingen