Vill du ligga med mig då?

alt=””

Projektet Min sexualitet – min rätt startade i april 2020. Det är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Arbetet kommer hålla på i tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Klicka här för att läsa om projektet.

En omfattande kartläggning av den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har genomförts, och presenteras i rapporten Vill du ligga med mig då?. Klicka här för att läsa rapporten.