Normino – ett spel om hbtq och normer

Normino är en webbutbildning framtagen för hälso- och sjukvården. Utbildningen ger  en möjlighet att reflektera över normer kring kön och sexualitet och vilken betydelse dessa kan ha för arbetet.

Normer kring kön och sexualitet kan begränsa människor och påverka hälsan negativt. Det är därför viktigt att arbeta normmedvetet. Utbildningen syftar till att erbjuda grundläggande kunskaper om normer kring kön och sexualitet och den är en bra introduktion till ditt och din verksamhets arbete. Normino beräknas ta cirka 30-40 minuter och den kan genomföras vid olika tillfällen.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

  • Begrepp
  • Historia
  • Bemötande ur två perspektiv

Gör utbildningen

Klicka här för att komma till Västra Götalandsregionens lärportal.
Logga in genom att logga in på annat konto och logga in som gäst och sök sedan på ”Normino” i utbudskatalogen.