Konferens

Kort fakta om Sexualitet, unga och skolans roll

 • Inriktning och fokus
  Konferensen anordnas årligen under v.44 i syfte att sprida kunskap, fakta, metoder och forskning kring SRHR-arbetet i skolan.
 • Så fungerar det
  De senaste åren har konferensen varit helt digital för att så många som möjligt ska kunna delta. Konferensen anordnas av Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen.
 • Målgrupp
  Konferensen riktar sig till Sveriges alla lärare, skolledare och elevhälsa inom grund- och gymnasieskolan, samt hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med unga och SRHR
 • Pris
  Konferensen är kostnadsfri.

Förra årets konferens

2023 års upplaga av konferensen Sexualitet, unga och skolans roll satte fokus på skolans arbete med olika former av sexuell utsatthet bland barn och unga. Under temat Sexuell utsatthet bland barn och unga – förebygga, upptäcka och åtgärda tittade vi närmare på hur ungas verklighet ser ut när det kommer till utsatthet i form av bland annat digitala kränkningar och hedersproblematik.

Här hittar du presentationer från 2023 års konferens.

Förebyggande arbete mot våld – Alex Snäckerström, Jämställdhetsmyndigheten

SEXIT, en metod för att prata om sex och utsatthet – Sofia Hammarström, KSH (VGR)

”Hela min skola har sett mig naken” – ECPAT

Våld i ungas nära relationer – Skolverket

Upptäck riskutsatthet i tid – Charlotta von Mentzer, SCM Pilen (VGR)

Elevhälsan som plattform för förebyggande och främjande SRHR-arbete – Malin Lindroth, OsloMet

Hur skapar vi en samtyckeskultur i skolan – Inti Chavez Perez

Sexualupplysning i anpassad skola – RFSU Malmö

Vi lever ju här tillsammans! – Eivan Heidari, Regionalt stödcentrum heder

Sexualitet, samtycke och relationer i åk. F-6 – Elinor Isfors

SEXIT, metoden som startar samtalet – Sofia Hammarström, KSH (VGR)

Hur kan vi förebygga våld i ungas nära relationer? – Föreningen MÄN

Två konferencierer filmas under konferensens livesändning.

2023 års program i korthet

8.30-8.45 Inledning
8.45-9.50 Gemensamma föreläsningar med bl.a. Jämställdhetsmyndigheten
9.50-10.00 Paus
10.00-11.00 Gemensamma föreläsningar med bl.a. Skolverket
11.00-11.10 Paus
11.10-12.00 Gemensamma föreläsningar med bl.a. Inti Chavez Perez
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.15 Det gemensamma elevhälsoarbetet – lärande exempel och panelsamtal
13.30-14.15 Valbart seminarium
14.15-14.30 Paus
14.40-15.15 Valbart seminarium
15.15-15.30 Avslutning

Klicka här för att ladda ner programmet i sin helhet.