Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn

Mobiltelefon med pornografiskt innehåll.

Barnombudsmannen har under 2020-2021 haft i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.

I uppdraget har det ingått att samla kunskap från forskning, från aktörer som möter barn och unga, om hur och var barn konsumerar, eller exponeras för, pornografi samt hur det påverkar barns och ungas hälsa och relationer. Uppdraget redovisades i tre delrapporter: En forskningsöversikt, en metodöversikt och en delrapport där vi samlat erfarenheter och kunskap från barn och unga samt offentliga och ideella aktörer. 

Klicka här för att ta del av rapporten.

Måndagen den 18 oktober kl. 13.00-15.00 bjuder RFSU in till ett digitalt seminarium där resultat från kartläggningen presenteras. Dessutom hålls ett samtal mellan Barnombudsmannen och sakkunniga från Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) och RFSU kring rapporten, ungas behov och vägen framåt.

Klicka här för att komma till RFSUs Facebook-event.