Kunskapspåfyllning

Vi har utvecklat mycket material och information som du som skolpersonal kan ta del av för att fördjupa dina kunskaper om SRHR. Visst material är mer riktat till elevhälsa, medan mycket även är relevant för pedagoger och annan skolpersonal. 

I flikarna under denna huvudflik hittar du material och utbildningar om olika teman.