SRHR på SFI

En av de viktigaste arenorna för att nå personer som invandrat från andra länder och har vistats kort tid i Sverige är skolor som anordnar sfi-undervisning (svenska för invandrare). Vi har utvecklat undervisningsmaterialet Hur gör jag? om arbete med SRHR med elever som studerar på SFI. Kontakta oss på srhr@goteborgsregionens.se för att få det skickat till dig.