Nulägesbeskrivning

För att skapa ett långsiktigt utvecklingsarbete har det visat sig viktigt att i projektets början lägga tid och resurser på kartläggning. En nulägesanalys visar både skolans befintliga kompetens och framgångsfaktorer men även de brister och behov som finns inom verksamheten. En rekommendation är att ledning, personal, elever och även externa aktörer ingår i kartläggningen för att skapa en så tydlig bild av skolans situation som möjligt. En grundläggande analys utgör därför en bra grund när det kommer till att planera insatser och aktiviteter. Med utgångspunkt i nuläget kan utvecklingsarbetet påbörjas.

Nedan finns stödmaterial för hur ni kan genomföra en kartläggning av skolans arbete med sexualitet, samtycke och relationer idag. Det innehåller metoder och frågeställningar som ni kan använda i arbetet med en framgångsrik kartläggning. Utöver stödmaterialet hittar du information och stöd för hur ni på ett övergripande sätt kan arbeta med sex- och samlevnad samt i enskilda ämnen.