Sexualitet, unga och skolans roll – save the date!

2 november 2022 är det dags för årets upplaga av konferensen Sexualitet, unga och skolans roll. Anmälan öppnar efter sommaren, men notera gärna datumet redan nu.

Konferensen riktar sig till skolpersonal och handlar om frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Årets tema är Hur går det med sexualitet, samtycke och relationer i skolan och under en fullspäckad heldag följer vi upp arbetet med de reviderade läroplanerna. Konferensen genomförs digitalt och är precis som vanligt kostnadsfri.

Klicka här för att läsa mer om Sexualitet, unga och skolans roll 2022.