SEXIT – Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

Två personer samtalar utifrån SEXIT-frågeformulär

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för SEXIT är primärt ungdomsmottagningar men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdoms psykiatrin använder verktyget. 

SEXIT 3.0 har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa i samarbete med Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Smittskydd Västra Götaland.

Denna sida riktar sig till skolan, vårdmottagningar som arbetar med SEXIT hänvisas till hemsidan www.vgregion.se/sexit

SEXIT i elevhälsan

SEXIT kan användas som en del av hälsosamtalet på högstadiet och i gymnasiet. Att använda SEXIT på detta sätt är utvärderat genom intervjuer med skolsköterskor i en examensuppsats på specialistsjuksköterskeprogrammet – skolsköterska, vid högskolan i Skövde. Klicka här för att komma till examensuppsatsen. Det har även studerats hur elever svarat på SEXIT, samt deras attityder till SEXIT i en mindre utvärdering. Du kan ta del av resultaten via en inspelad föreläsning från konferensen Sex, unga och skolans roll. Klicka här för att komma till den inspelade föreläsningen. I dags läget har drygt 300 elevhälsopersonal utbildats i SEXIT och metoden lyfts som ett lärande exempel av Nationellt centrum för kvinnofrid som ett exempel på hur elevhälsan kan arbeta för att bättre identifiera elever med erfarenhet av våld eller sexuellt risktagande. För att lära oss ännu mer om hur metoden fungerar inom elevhälsan pågår just nu ett nationellt forskningsprojekt i samarbete med Malmö universitet och Högskolan i Väst, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten. Om du vill veta mer om SEXIT finns ett avsnitt av podden Sex på arbetstid med tema SEXIT.

Vill ni börja med SEXIT? 

Vi erbjuder intresserade skolor och elevhälsoteam att börja med SEXIT. Vi avråder ifrån att använda verktyget på egen hand utan kontakt med ansvariga, eftersom vi önskar ha viss kontroll över hur verktyget används. Rekommendationen är att alla som ska arbeta med SEXIT går vår specialframtagna endagsutbildning, och vår ambition är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Handboken finns även som pdf nedan, i den kan ni läsa mer om SEXIT och hur verktyget fungerar. Allt material är fritt tillgängligt men får inte modifieras, ändras eller på annat sätt utvecklas utan kontakt med ansvariga. 

Nästa utbildningstillfälle

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har fått medel av Jämställdhetsmyndigheten för att under 2023-2024 utbilda elevhälsopersonal i SEXIT och därför kommer flera kostnadsfria och digitala utbildningar erbjudas. Inplanerade utbildningsdatum är 20/3, 12/6 och 19/9.

Anmälan till utbildningen sker via lärportalen, du behöver skapa ett konto och logga in för att kunna anmäla dig: https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=2777 Gå då in på länken, klicka ”Logga in” och sedan på ”Skapa konto”.

Är ni en hel kommun eller flera skolor/elevhälsoteam som vill gå utbildning går det att kontakta oss och beställa en egen utbildning. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Nätverket SEXIT i elevhälsan

Nätverket SEXIT i elevhälsan är ett nationellt nätverk avsett för elevhälsopersonal som har gått SEXIT-utbildningen samt personer som arbetar med att stödja implementering av SEXIT i elevhälsan. Nätverket syftar till att främja användning av SEXIT i elevhälsan genom information, kunskapshöjande inslag samt erfarenhetsutbyte. Deltagare i nätverket blir inbjudna till 2-4 digitala nätverksträffar per år. Bli medlem i nätverket genom att lämna dina uppgifter här: https://vgregion.esmaker.net/s.aspx?id=67ff1d3656bb

Onsdag den 22 maj klockan 11 – 12 är det dags för nästa digitala nätverksträff för elevhälsan.
Temat för tillfället är erfarenhetsutbyte, och vi kommer ta oss tid att lite grundligare gå igenom hur ni har löst olika utmaningar och skapat rutiner på era skolor. Som vanligt finns det även tid för frågor. Anmälan är gratis och sker via lärportalen, du behöver skapa ett konto och logga in för att kunna anmäla dig: https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=2777 Gå då in på länken, klicka ”Logga in” och sedan på ”Skapa konto”.

SEXIT Nyhetsbrev

SEXIT nyhetsbrev finns för den som vill hålla sig uppdaterad om nya material, utbildningar och annat som relaterar till användningen av SEXIT. Nyhetsbrevet kommer ut 2ggr/år. Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet och ta del av tidigare nyhetsbrev.

SEXIT på flera språk 

SEXIT är tillgängligt på de fem vanligaste språken bland unga (arabiska, dari, somaliska, tigrinja och engelska), både som som översatta formulär, och som bild- och språkstöd med ett förenklat språk. Det finns även en väntrumsaffisch med information på respektive språk. Bild- och språkstödet finns också på lättare svenska för användning i exempelvis särskolan eller med elever med språkliga svårigheter. Materialen finns som pdf-filer längre ner på sidan, tryckta exemplar är beställningsbara till självkostnadspris. Kontakta i så fall per.a.persson@vgregion.se 

Kontakt

För bokning av utbildning eller relaterade frågor kontakta: per.a.persson@vgregion.se, 0700-82 59 27. För övriga frågor kontakta sofia.hammarstrom@vgregion.se (övergripande projektledare och med dr.)

Nedladdningsbart material till SEXIT

SEXIT 3.0 Formulär

SEXIT 3.0 Handbok

SEXIT 3.0 Affisch till väntrum

SEXIT Affisch till väntrum på flera språk

Lyssna på SEXIT-avsnittet i podden ”Sex på arbetstid”

Publicerad forskning om SEXIT 

Hammarström S. Identification of young people at risk of sexual ill health: implementing a new tool in youth clinics [Doktorsavhandling]. Linköpings universitet; 2021. 
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1581343/PREVIEW01.png

Hammarström S, Nilsen P, Lindroth M, Stenqvist K, Bernhardsson S. Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2019 Feb 7:1-9. https://doi.org/10.1080/13625187.2018.1564815.

Hammarström S, Lindroth M, Nilsen P, et al. Staff’s experiences of a pilot implementation of the SEXual health Identification Tool for assessing sexual ill health among visitors to Swedish youth clinics: A focus group study. Sexual & Reproductive Healthcare. 2021;29:100643. DOI: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100643.

Hammarström S, Alehagen S, Kilander H. Violence and sexual risk taking reported by young people at Swedish youth clinics. Upsala Journal of Medical Sciences. 2022;127(1). DOI: 10.48101/ujms.v127.7823

Kilander H, Alehagen S, Hammarström S, Golsäter M. Identifying sexual risk-taking and ill health in the meeting with young people. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2022.
http://doi.org/10.1111/scs.13081

Hammarström S, Bernhardsson S, Nilsen P, Elisson J, Frostholm E, Lindroth M. Ask me, listen to me, treat me well and I shall tell: a qualitative study of Swedish youths’ experiences of systematic assessment of sexual health and risk-taking (SEXIT). Sexual and Reproductive Health Matters. 2022;30:1, DOI: 10.1080/26410397.2022.2146032