Om oss och kontakt

Klicka här för att skicka e-post till oss

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. På hemsidan hittar du metodmaterial och information samt tips om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som hjälper dig att omsätta kunskap i praktik.

SRHR.se är ett samarbete mellan enheten Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen (KSH) och Göteborgsregionen (GR). Samarbetet är unikt på flera sätt: dels för att de båda verksamheterna hör till olika politiska organisationsnivåer (region respektive kommunalförbund) och dels för att det innebär en förening mellan två kunskapsområden (vård och skola). 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) 

KSH arbetar för att alla invånare i VGR ska få tillgång till sina sexuella och reproduktiva fri- och rättigheter, den vård de behöver samt få tillräcklig kunskap för att kunna göra informerade val om sin egen kropp och reproduktion.

Klicka här för att skicka e-post till KSH
Klicka här för att komma till vår hemsida

Besöks- och postadress:
Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Kungsgatan 11, vån 5
411 19 Göteborg

Göteborgsregionen (GR)

GR är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela styrkedjan inom utbildningsområdet, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Vi driver och utvecklar nätverk och mötesplatser för samverkan, projekt för skolutveckling inom olika sakområden samt olika digitala verktyg, bland mycket annat.

Klicka här för att skicka e-post till GR
Klicka här för att komma till vår hemsida

Besöksadress:
Göteborgsregionen
Anders Personsgatan 8
416 64 Göteborg

Postadress:
Box 5073
402 22 Göteborg