Klassrumstips för internationella kvinnodagen

En kvinna och ett barn sitter vid en dator

8 mars är det internationella kvinnodagen och återigen dags att särskilt belysa flickors och kvinnors rättigheter. Här har vi samlat ett antal tips för dig som ska prata jämställdhet i klassrummet.

Stöd till skolans jämställdhetsarbete (SKR)
På SKR:s hemsida hittar du fakta, inspiration och stöd kring skolans jämställdhetsarbete.
Klicka här för att läsa mer

Jämställdhet i klassrummet (Svenska FN-förbundet)
Svenska FN-förbundet har samlat en antal filmer, diskussionsfrågor och lärarhandledningar på temat flickor och kvinnors rättigheter.
Klicka här för att komma till materialet

Selma Lagerlöf – jämlikhet (UR Play)
I UR Plays programserie Människor för ändring finns ett avsnitt om rösträtt, jämlikhet och om hur författaren Selma Lagerlöf arbetade för förändring. Det finns även en lärarhandledning kopplat till programmet.
Klicka här för att se programmet

Klimatförändringar och jämställdhet (Naturskyddsföreningen)
På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur klimatförändringar och jämställdhet hänger ihop och om varför det är kvinnor som lever i fattigdom som påverkas hårdast.
Klicka här för att läsa mer

Jämställdhet i ett globalt perspektiv (UN Women)
UN Women är FN:s jämställdhetsenhet som arbetar globalt för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Klicka här för att läsa om UN Womens arbete i världen
Klicka här för att läsa om UN Women Sveriges arbete

Sexualitet, könsroller och jämställdhet (SO-rummet)
SO-rummet är en gratis digital lärresurs som bland annat samlar material, tips och länkar för arbetet med jämlikhet, jämställdhet och könsroller.
Klicka här för att läsa mer