Tips! Seminarium om våld i ungas partnerrelationer

Som en del av utbildningspaketet Rätt att veta! erbjuder MUCF ett kostnadsfritt digitalt seminarium om våld i ungas partnerrelationer, med fokus på bemötande och samtal.

Seminariet är kostnadsfritt och sänds via youtube 28 oktober kl. 08.30-11.30. Seminariet går att se i efterhand och på MUCF:s sajt kan du även ta del av tidigare seminarier i utbildningspaketet.

Klick här för att läsa mer och anmäla dig till seminariet.

Filmtips: Hur gör man? Samtal om sexualitet, samtycke och relationer

Vad innebär ändringarna i läroplanerna rent praktiskt? Hur kan skolan arbeta för att främja elevernas hälsa och hur ska samtalen om porr och hedersvåld se ut? Helt enkelt – hur gör man? Dessa frågeställningar och mycket mer lyfts i ett spännande samtal arrangerat och filmat av RFSU. Fokus ligger på konkreta tips för hur du som lärare kan se till att eleverna får den kunskap de behöver.

I samtalet deltar Ellinor Isfors, psykolog och författare och Kalle Norwald, socionom och sexolog. Båda är aktuella med böcker om det kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Samtalet leds av Hans Olsson.

Klicka här för att se filmen.

”Det är full fart på skolorna nu!”

Charlotte Persson, Angeredsgymnasiet

Snart är det dags för årets upplaga av Sexualitet, unga och skolans roll. Många är nyfikna på programmet och därför har vi ställt några frågor till gymnasieläraren Charlotte Persson, som är en av årets spännande föreläsare.

Charlotte är lärare i svenska och religion samt förstelärare i sexualitet, samtycke och relationer på Angeredsgymnasiet i Göteborg. På halvtid har Charlotte också i uppdrag att utveckla kunskapsområdet inom Göteborgs stad. Hon koordinerar insatser och fortbildar personal både på den egna skolan och på andra skolor i Göteborg.  Här berättar hon om hur det går för skolorna i arbetet med läroplanens nya skrivelser – och om vad hon ser mest fram emot med sin medverkan på Sexualitet, unga och skolans roll. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste är att möta eleverna! Men också att kunna vara bollplank i de många processer som pågår runt om i vår stad kring dessa frågor. Det är mycket spännande som händer, särskilt nu med de nya skrivningarna och jag träffar otroligt många drivna kollegor på både min egen och andra skolor.

Och vad är mest utmanande?
Den största utmaningen är att få tiden att räcka till. Sen kan det vara en utmaning att behöva be kollegor att ta farväl av gammalt kärt material som inte längre är tidsenligt. Men det är en viktig process, det som var rätt på 2000-talets början är inte rätt nu. Tolerenspedagogikens tid är sedan länge förbi och det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att uppdatera oss.

Temat för årets konferens är ju ”Hur går det?” Hur tycker du att det går för skolorna när det kommer till de nya skrivningarna?
Det är glädjande nog full fart på många skolor nu! Dock kommer det ta tid att vända den här gamla tolerenspedagogik-båten som länge seglat åt ett bestämt håll. Det borde ha hänt redan när GY11 och LGR11 kom, men det gjorde inte riktigt det. Förhoppningsvis händer det nu. Att skrivningarna också förtydligats och att man nu tydligt skriver ut att vi ska arbeta med exempelvis frågor som rör samtycke, heder och pornografi – det är viktigt. Det breddar synen på vad kunskapsområdet handlar om och att det är så mycket mer än sexuellt överförda infektioner och prevention. Det som jag mäker att många saknar är svar på frågan om hur och det handlar inte bara om innehåll utan även om organisation.

Vilka utmaningar har du sett bland skolorna?
En utmaning är tiden som inte räcker till, men också att det på många ställen behövs något mer än att bara arbeta ämnesintegrerat. Det behövs en bas, en sammanhållande funktion som både planerar och organiserar men också följer upp. Och här finns inte riktigt förutsättningarna i form av tid och ekonomi. Att alla på egen hand ska arbeta med detta efter bästa förmåga inom sina ämnen – det räcker inte, då blir det inte likvärdigt.

Vad kommer din medverkan på Sexualitet, unga och skolans roll att handa om?
Jag kommer att berätta om vår skolas drygt 20-åriga resa inom området, från starten till där vi är idag. Jag kommer att dela med mig av våra erfarenheter och lärdomar men också av utmaningarna. Jag kommer också att visa den Googlesajt vi byggt inom Utbildningsförvaltningen som stöd i arbetet till övriga skolor. Min stora käpphäst kommer nog att vara kill old darlings och att peppa deltagarna i att arbeta mer interaktivt och med tydliggörande pedagogik.

Till sist, vad ser du mest fram emot med årets konferens?
Att få pay it forward och dela med mig av all kunskap och erfarenheter jag har haft förmånen att samla på mig genom åren. Men jag ser också förstås fram emot att få ta del av nya upplägg. Det är så roligt att vi är så  många som samlas från hela landet i ett gemensamt engagemang för dessa frågor.

Vill du veta mer om Charlotte Persson och om arbetet hon och hennes kollegor gör?
Klicka här!

Ny rapport: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Unga hbtqi-personer är mer utsatta och har sämre hälsa än andra unga. Det visar den nya rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Kartläggningen av unga hbtqi-personers hälsa och livsvillkor har gjorts på uppdrag av regeringen. Sammanställningen visar att det inte skett några större förbättringar för målgruppen de senaste tio åren, trots många insatser.

Klicka här för att läsa rapporten.

Prata med elever om säkert sex

Undervisning om kondomer är något många elever behöver och efterfrågar. Men hur går man till väga för att kondomundervisningen ska bli bra? Hur gör man – rent praktiskt? I infobladet Kondom i skolan, 1 2 3 hittar du de tre viktigaste punkterna att utgå ifrån när du pratar med elever om kondomer.

Klicka här för att ladda ner materialet och läsa mer.

Sexualitet, unga och skolans roll – save the date!

2 november 2022 är det dags för årets upplaga av konferensen Sexualitet, unga och skolans roll. Anmälan öppnar efter sommaren, men notera gärna datumet redan nu.

Konferensen riktar sig till skolpersonal och handlar om frågor som rör ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Årets tema är Hur går det med sexualitet, samtycke och relationer i skolan och under en fullspäckad heldag följer vi upp arbetet med de reviderade läroplanerna. Konferensen genomförs digitalt och är precis som vanligt kostnadsfri.

Klicka här för att läsa mer om Sexualitet, unga och skolans roll 2022.

Webbutbildning: Hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri webbutbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning, för dig som arbetar som skolsköterska, på ungdomsmottagning eller på andra ställen inom vården där du möter kvinnor, barn, unga eller patienter med psykisk ohälsa.

Utbildningens syfte är att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland hälso- och sjukvårdspersonal så att fler kan få hjälp och stöd i tid. Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 2 timmar att genomföra.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen.

Webbinarium: Maskulinitetsnormer

Välkommen till ett interaktivt webbinarium om maskulinitetsnormer onsdagen den 23 februari kl. 15.00-16.15

Maskulinitetsnormer utgör ett ramverk för hur män förväntas vara, agera och tänka i sociala sammanhang. Dessa normer bidrar till normativ maskulinitet, det vill säga kulturellt dominanta, idealiserade eller stereotypa former av manlighet. Maskulinitetsnormer kan ha stor betydelse för sexualiteten och den sexuella hälsan, särskilt bland unga.

Tommy Pherson arbetar som utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Dessutom forskar han om föreställningar om maskuliniteter bland vårdpersonal som arbetar med mäns sexuella hälsa.

Plats

Webbinariet sker via Teams. Länk och mer information skickas ut två dagar innan.

Sista anmälningsdag

Fredag 18 februari.

Anmäl dig här

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

Kontakt

srhr@goteborgsregionen.se

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet behandlas återkommande i utbildningen. På den här sidan finns länkar till material och kunskapsfördjupning inom hedersrelaterat våld och förtryck.

Skolverket har utvecklat materialet som ger stöd till personal i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Klicka här för att komma till Skolverkets material Hedersrelaterat våld och förtryck – Skolans ansvar och möjligheter.

Sedan 2014 har Länsstyrelsen Östergötland ett nationellt kompetensteam som utvecklats på uppdrag av regeringen (U2013/5290/JÄM). Klicka här för att komma till sida med material om hedersförtryck för förskola och skola.

Gottsundaskolan i Uppsala visar exempel på hur de arbetar. Klicka här för att komma till artikeln Så arbetar skolan mot hedersrelaterat våld- och förtryck i Läraren.

På UMO finns informationstexter till unga. Klicka här för att komma till UMOs sida om hedersrelaterat våld och förtryck.

Youmo har texter om heder på olika språk för unga. Klicka här för att komma till Youmos sida om heder.

RFSU har utvecklat samtalsunderlag och filmer om hedersrelaterat våld och förtryck på olika språk. Klicka här för att komma till RFSUs material.

Uppsala universitet och Nationellt centrum för kvinnofrid har samlat publikationer om olika perspektiv på vål. Klicka här för att komma till Ämnesguider om våld: Hedersrelaterat våld och förtryck.