Ny kampanj om hur män kan bidra till att förebygga sexuell exploatering

Känns det inte schysst så är det inte schysst. Det är ett av budskapen i den nya kampanjen Låt inte tystnaden tala. Kampanjen syftar till att sprida information om hur killar och män kan bidra till att förebygga prostitution och sexuell exploatering. Bakom kampanjen ligger Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) som är en del av Jämställdhetsmyndigheten.

Klicka här för att läsa mer om kampanjen.

Stopp! Min kropp! lär barn att sätta gränser

Under Stopp! Min kropp!-veckan lyfter Rädda Barnen fram vikten av att prata om kroppen, känslor och gränser för att barn ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra. Som en del av kampanjen publicerar Rädda Barnen filmer riktade till barn i åldern 6-9 år, som innehåller tips på sådant som kan vara bra att tänka på kring trygghet på nätet, att berätta om dåliga hemligheter eller att prata om frågorna inom idrotten och föreningslivet. Klicka här för att läsa mer och gå direkt till filmerna.

Stopp! Min kropp!-veckan inleddes också med en digital konferens som ska inspirera vuxna till att prata med barn om kroppen, känslor och gränser. Konferensen består av fyra digitala seminarier som går att se i efterhand. Klicka här för att läsa mer och gå direkt till seminarierna.

I ett reportage från Sveriges Radio kan du höra mer om vad ett antal högstadieelever själva tycker om begreppet Stopp! Min kropp!, ett koncept som de är uppvuxna med och som har funnits under hela deras skoltid. Klicka här för att komma till reportaget.

Ny kunskapsbank om fullföljda studier

Nu lanseras kunskapsbanken fullfoljdastudier.se. Det är en kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan. I kunskapsbanken finns lärande exempel, filmer och metodmaterial för bland annat elevhälsopersonal, lärare, kuratorer och rektorer att använda direkt i vardagen.

  • Allt innehåll är framtaget för att möta verksamhetsnära personals efterfrågan på kunskapsfördjupning och goda exempel.
  • Kunskapsbanken innehåller bland annat den nya poddserien Koll på läget, där forskare som Malin Gren Landell och Ulf Blossing berättar om det aktuella forskningsläget inom frågan.
  • Varje månad utkommer kunskapsbanken även med ett nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste nyheterna inom området och tipsar om metoder och vidare läsning.

Klicka här för att komma direkt till kunskapsbanken för fullföljda studier

Klicka här för att lyssna på podden Koll på läget

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet för fullföljda studier

Samtalsgrupper för unga transpersoner

Ungdomsmottagningarna i Göteborg erbjuder samtalsgrupper för unga transpersoner. Nu släpps också en metodbok med samlade erfarenheter och metoder.

2018 beslutade ungdomsmottagningarna att göra unga transpersoner till en av flera prioriterade grupper. Syftet med samtalsgrupperna är att skapa en plats där unga kan få tillgång till kunskap men också utforska sina egna behov.

Sedan den första samtalsgruppen startades upp har arbetet stöttas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen.

Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att ladda ner metodboken.

Tips: Måste jag vara på ett visst sätt som kille?

Hur ser förväntningarna ut på den som är kille? Och vad händer om man går emot de förväntningarna? UMO.se har samlat ett antal situationer som kan användas som underlag för reflektion kring normer och könsroller. Materialet riktar sig specifikt till den som identifierar sig som kille. Tanken är att användaren med utgångspunkt i materialet får ta ställning till olika fiktiva scenarier som handlar om allt från sexuella trakasserier till att prata om jobbiga känslor.

Klicka här för att läsa mer.

Filmtips: Diskutera sex och relationer

Du har väl inte missat UR:s programserie med korta diskussionsfilmer för ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer i gymnasieskolan? Serien består av ett antal fristående dramafilm med teman som på olika sätt kan bli en utgångspunkt för diskussioner bland eleverna. Varje film följs av en fördjupande och förklarande intervju med Sandra Dahlén som är utbildare inom området sex och relationer.

Klicka här för att läsa mer och se filmerna.

Filmtips: Hur gör man? Samtal om sexualitet, samtycke och relationer

Vad innebär ändringarna i läroplanerna rent praktiskt? Hur kan skolan arbeta för att främja elevernas hälsa och hur ska samtalen om porr och hedersvåld se ut? Helt enkelt – hur gör man? Dessa frågeställningar och mycket mer lyfts i ett spännande samtal arrangerat och filmat av RFSU. Fokus ligger på konkreta tips för hur du som lärare kan se till att eleverna får den kunskap de behöver.

I samtalet deltar Ellinor Isfors, psykolog och författare och Kalle Norwald, socionom och sexolog. Båda är aktuella med böcker om det kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Samtalet leds av Hans Olsson.

Klicka här för att se filmen.

”Det är full fart på skolorna nu!”

Charlotte Persson, Angeredsgymnasiet

Snart är det dags för årets upplaga av Sexualitet, unga och skolans roll. Många är nyfikna på programmet och därför har vi ställt några frågor till gymnasieläraren Charlotte Persson, som är en av årets spännande föreläsare.

Charlotte är lärare i svenska och religion samt förstelärare i sexualitet, samtycke och relationer på Angeredsgymnasiet i Göteborg. På halvtid har Charlotte också i uppdrag att utveckla kunskapsområdet inom Göteborgs stad. Hon koordinerar insatser och fortbildar personal både på den egna skolan och på andra skolor i Göteborg.  Här berättar hon om hur det går för skolorna i arbetet med läroplanens nya skrivelser – och om vad hon ser mest fram emot med sin medverkan på Sexualitet, unga och skolans roll. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste är att möta eleverna! Men också att kunna vara bollplank i de många processer som pågår runt om i vår stad kring dessa frågor. Det är mycket spännande som händer, särskilt nu med de nya skrivningarna och jag träffar otroligt många drivna kollegor på både min egen och andra skolor.

Och vad är mest utmanande?
Den största utmaningen är att få tiden att räcka till. Sen kan det vara en utmaning att behöva be kollegor att ta farväl av gammalt kärt material som inte längre är tidsenligt. Men det är en viktig process, det som var rätt på 2000-talets början är inte rätt nu. Tolerenspedagogikens tid är sedan länge förbi och det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att uppdatera oss.

Temat för årets konferens är ju ”Hur går det?” Hur tycker du att det går för skolorna när det kommer till de nya skrivningarna?
Det är glädjande nog full fart på många skolor nu! Dock kommer det ta tid att vända den här gamla tolerenspedagogik-båten som länge seglat åt ett bestämt håll. Det borde ha hänt redan när GY11 och LGR11 kom, men det gjorde inte riktigt det. Förhoppningsvis händer det nu. Att skrivningarna också förtydligats och att man nu tydligt skriver ut att vi ska arbeta med exempelvis frågor som rör samtycke, heder och pornografi – det är viktigt. Det breddar synen på vad kunskapsområdet handlar om och att det är så mycket mer än sexuellt överförda infektioner och prevention. Det som jag mäker att många saknar är svar på frågan om hur och det handlar inte bara om innehåll utan även om organisation.

Vilka utmaningar har du sett bland skolorna?
En utmaning är tiden som inte räcker till, men också att det på många ställen behövs något mer än att bara arbeta ämnesintegrerat. Det behövs en bas, en sammanhållande funktion som både planerar och organiserar men också följer upp. Och här finns inte riktigt förutsättningarna i form av tid och ekonomi. Att alla på egen hand ska arbeta med detta efter bästa förmåga inom sina ämnen – det räcker inte, då blir det inte likvärdigt.

Vad kommer din medverkan på Sexualitet, unga och skolans roll att handa om?
Jag kommer att berätta om vår skolas drygt 20-åriga resa inom området, från starten till där vi är idag. Jag kommer att dela med mig av våra erfarenheter och lärdomar men också av utmaningarna. Jag kommer också att visa den Googlesajt vi byggt inom Utbildningsförvaltningen som stöd i arbetet till övriga skolor. Min stora käpphäst kommer nog att vara kill old darlings och att peppa deltagarna i att arbeta mer interaktivt och med tydliggörande pedagogik.

Till sist, vad ser du mest fram emot med årets konferens?
Att få pay it forward och dela med mig av all kunskap och erfarenheter jag har haft förmånen att samla på mig genom åren. Men jag ser också förstås fram emot att få ta del av nya upplägg. Det är så roligt att vi är så  många som samlas från hela landet i ett gemensamt engagemang för dessa frågor.

Vill du veta mer om Charlotte Persson och om arbetet hon och hennes kollegor gör?
Klicka här!

Prata med elever om säkert sex

Undervisning om kondomer är något många elever behöver och efterfrågar. Men hur går man till väga för att kondomundervisningen ska bli bra? Hur gör man – rent praktiskt? I infobladet Kondom i skolan, 1 2 3 hittar du de tre viktigaste punkterna att utgå ifrån när du pratar med elever om kondomer.

Klicka här för att ladda ner materialet och läsa mer.

Klassrumstips för internationella kvinnodagen

8 mars är det internationella kvinnodagen och återigen dags att särskilt belysa flickors och kvinnors rättigheter. Här har vi samlat ett antal tips för dig som ska prata jämställdhet i klassrummet.

Stöd till skolans jämställdhetsarbete (SKR)
På SKR:s hemsida hittar du fakta, inspiration och stöd kring skolans jämställdhetsarbete.
Klicka här för att läsa mer

Jämställdhet i klassrummet (Svenska FN-förbundet)
Svenska FN-förbundet har samlat en antal filmer, diskussionsfrågor och lärarhandledningar på temat flickor och kvinnors rättigheter.
Klicka här för att komma till materialet

Selma Lagerlöf – jämlikhet (UR Play)
I UR Plays programserie Människor för ändring finns ett avsnitt om rösträtt, jämlikhet och om hur författaren Selma Lagerlöf arbetade för förändring. Det finns även en lärarhandledning kopplat till programmet.
Klicka här för att se programmet

Klimatförändringar och jämställdhet (Naturskyddsföreningen)
På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur klimatförändringar och jämställdhet hänger ihop och om varför det är kvinnor som lever i fattigdom som påverkas hårdast.
Klicka här för att läsa mer

Jämställdhet i ett globalt perspektiv (UN Women)
UN Women är FN:s jämställdhetsenhet som arbetar globalt för jämställdhet och kvinnors rättigheter.
Klicka här för att läsa om UN Womens arbete i världen
Klicka här för att läsa om UN Women Sveriges arbete

Sexualitet, könsroller och jämställdhet (SO-rummet)
SO-rummet är en gratis digital lärresurs som bland annat samlar material, tips och länkar för arbetet med jämlikhet, jämställdhet och könsroller.
Klicka här för att läsa mer