Ny avhandling om skiljelinjer i sexualundervisningen

I en ny avhandling från Malmö universitet belyser Jack Lukkerz belyser både skolpersonals och samhällets på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Avhandlingen består dels av en studie där personal vid sju gymnasiesärskolor diskuterat hur de ser på bl.a. unga funktionsnedsattas sexualitet, och dels av en analys av remissvaren om sexualundervisning som ligger till grund för den nya läroplanen.

Läs mer och ladda ner avhandlingen

Samtalsgrupper för unga transpersoner

Ungdomsmottagningarna i Göteborg erbjuder samtalsgrupper för unga transpersoner. Nu släpps också en metodbok med samlade erfarenheter och metoder.

2018 beslutade ungdomsmottagningarna att göra unga transpersoner till en av flera prioriterade grupper. Syftet med samtalsgrupperna är att skapa en plats där unga kan få tillgång till kunskap men också utforska sina egna behov.

Sedan den första samtalsgruppen startades upp har arbetet stöttas av Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen.

Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att ladda ner metodboken.

Ny rapport: Unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Unga hbtqi-personer är mer utsatta och har sämre hälsa än andra unga. Det visar den nya rapporten Jag är inte ensam, det finns andra som jag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Kartläggningen av unga hbtqi-personers hälsa och livsvillkor har gjorts på uppdrag av regeringen. Sammanställningen visar att det inte skett några större förbättringar för målgruppen de senaste tio åren, trots många insatser.

Klicka här för att läsa rapporten.

Prata med unga om hedersrelaterat våld – ny utbildning

Det finns ett stort behov av utbildning kring hedersrelaterat våld och förtryck. Under våren har MUCF lanserat en kostnadsfri utbildning för personer som möter unga i riskzon.

MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har i samarbete med UMO tagit fram webbutbildningen ”Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck”. Utbildningen är kostnadsfri för yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen har ett särskilt fokus på kopplingen mellan hedersrelaterat våld och förtryck och hbtq, samt på frågor rör intellektuella funktionsnedsättningar och rasism.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen och ta del av lanseringen i efterhand.

Rapport visar: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök

På uppdrag av regeringen har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kartlagt och sammanställt kunskap om omvändelseterapi riktat till unga hbtq-personer i Sverige. I rapporten, som bygger bland annat på intervjuer med unga och på resultat från MUCF:S nationella ungdomsenkät, redovisas även ungas egna erfarenheter.

Eftersom det saknas en tydlig och enad definition av omvändelseterapi har MUCF utgått från begreppet omvändelseförsök som man definierar som ”försök att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller uttrycka kön på det sätt personen själv vill”.

Klicka här för att läsa rapporten.

Aktivister kämpar för hbtqi-personer i Kyiv

Tidskriften Ottar rapporterar om hur den ryska invasionen väcker rädsla och ilska inom hbtqi-rörelsen i Ukraina. Ottar har pratat med Lenny Emson, ordförande för Kyiv Pride, som berättar om organisationens arbete med att hitta säkra vägar ut ur landet för regnbågsfamiljer och andra särskilt utsatta hbtqi-personer.
Klicka här för att läsa hela reportaget

Även tidningen QX rapporterar om hur ukrainska aktivister arbetar för hbtqi-personer i landet.
Klicka här för att läsa reportaget i QX.

Här har vi samlat ett antal resurser för dig som ska prata med elever om hbtq-rättigheter kopplat till situationen i Ukraina.

Hbtq, normer och makt
Ett material från Forum för levande historia som sätter fokus på hur normer och rättigheter formas, ifrågasätts och förändras. Allt med utgångspunkt i berättelser om både historiska och nutida personer och händelser.
Klicka här för att komma till materialet

I fokus: Jämlikhet för hbtqi-personer i Europa
Samlad information från EU-kommissionen om situationen för hbtqi-personer i Europa och arbetet för lika rättigheter.
Klicka här för att läsa mer

Så kan du prata med eleverna om svåra frågor
På Skolverkets hemsida finns stödmaterial kring att prata med barn och unga om krig och kriser.
Klicka här för att läsa mer

UR har samlat en antal tips på hur du som lärare kan bemöta känslor och tankar som väcks hos eleverna.
Klicka här för att läsa mer

Rädda Barnens psykologer har samlat tips och råd om att prata med både äldre och yngre barn om Ukraina.
Klicka här för att läsa mer