Ny avhandling om skiljelinjer i sexualundervisningen

I en ny avhandling från Malmö universitet belyser Jack Lukkerz belyser både skolpersonals och samhällets på sexualundervisningen i skolan och gymnasiesärskolan. Avhandlingen består dels av en studie där personal vid sju gymnasiesärskolor diskuterat hur de ser på bl.a. unga funktionsnedsattas sexualitet, och dels av en analys av remissvaren om sexualundervisning som ligger till grund för den nya läroplanen.

Läs mer och ladda ner avhandlingen

Filmtips: Diskutera sex och relationer

Du har väl inte missat UR:s programserie med korta diskussionsfilmer för ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer i gymnasieskolan? Serien består av ett antal fristående dramafilm med teman som på olika sätt kan bli en utgångspunkt för diskussioner bland eleverna. Varje film följs av en fördjupande och förklarande intervju med Sandra Dahlén som är utbildare inom området sex och relationer.

Klicka här för att läsa mer och se filmerna.

Filmtips: Hur gör man? Samtal om sexualitet, samtycke och relationer

Vad innebär ändringarna i läroplanerna rent praktiskt? Hur kan skolan arbeta för att främja elevernas hälsa och hur ska samtalen om porr och hedersvåld se ut? Helt enkelt – hur gör man? Dessa frågeställningar och mycket mer lyfts i ett spännande samtal arrangerat och filmat av RFSU. Fokus ligger på konkreta tips för hur du som lärare kan se till att eleverna får den kunskap de behöver.

I samtalet deltar Ellinor Isfors, psykolog och författare och Kalle Norwald, socionom och sexolog. Båda är aktuella med böcker om det kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Samtalet leds av Hans Olsson.

Klicka här för att se filmen.

Tips! Ny rapport om sexualundervisning och unga som lever med hedersnormer

RFSU har i dagarna släppt en ny rapport om hur unga med erfarenhet av hedersnormer upplever sexualundervisningen. Rapporten bygger på intervjuer med unga och unga vuxna och visar bland annat att skolan måste tala till gruppen för att undvika att de känner sig utpekade eller exkluderade.

Rapporten har titeln ”I börjar det är liksom en chock… och sen man blir nyfiken”. Flera av intervjupersonerna berättar att de vill och behöver lära sig mer om sexualitet, relationer och kroppen. Samtidigt önskar de också att undervisningen skulle få ta längre tid eftersom vissa upplever det som en chock att vara med på sexualundervisningen första gången.

Klicka här för att läsa mer och ladda ner rapporten.