Ny rapport om våld i ungas nära relationer

En ny studie från Allmänna barnhuset och Jämställdhetsmyndigheten visar att de barn och unga som har störst risk för att utsättas för våld i en parrelation är flickor, icke-binära, barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn som är anhöriga till en
förälder med svårigheter eller har en förälder som utsatt dem för våld. Studien visar också att var tredje niondeklassare som har en parrelation blir utsatt för våld av sin partner.

Rapportens syfte är att fylla kunskapsluckor och lyfta fram frågor som rör killars våld mot tjejer, våld i ungas parrelationer samt barn hedersrelaterat våld och förtryck.

Klicka här för att läsa rapporten.

Ny kampanj om hur män kan bidra till att förebygga sexuell exploatering

Känns det inte schysst så är det inte schysst. Det är ett av budskapen i den nya kampanjen Låt inte tystnaden tala. Kampanjen syftar till att sprida information om hur killar och män kan bidra till att förebygga prostitution och sexuell exploatering. Bakom kampanjen ligger Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) som är en del av Jämställdhetsmyndigheten.

Klicka här för att läsa mer om kampanjen.

Stopp! Min kropp! lär barn att sätta gränser

Under Stopp! Min kropp!-veckan lyfter Rädda Barnen fram vikten av att prata om kroppen, känslor och gränser för att barn ska känna sig trygga med att berätta för vuxna om något inte känns bra. Som en del av kampanjen publicerar Rädda Barnen filmer riktade till barn i åldern 6-9 år, som innehåller tips på sådant som kan vara bra att tänka på kring trygghet på nätet, att berätta om dåliga hemligheter eller att prata om frågorna inom idrotten och föreningslivet. Klicka här för att läsa mer och gå direkt till filmerna.

Stopp! Min kropp!-veckan inleddes också med en digital konferens som ska inspirera vuxna till att prata med barn om kroppen, känslor och gränser. Konferensen består av fyra digitala seminarier som går att se i efterhand. Klicka här för att läsa mer och gå direkt till seminarierna.

I ett reportage från Sveriges Radio kan du höra mer om vad ett antal högstadieelever själva tycker om begreppet Stopp! Min kropp!, ett koncept som de är uppvuxna med och som har funnits under hela deras skoltid. Klicka här för att komma till reportaget.

Rykten sprids om att förskolor undervisar om sex

Under hösten har flera medier rapporterat om rykten spridits runtom i landet om att förskolor bedriver sexualundervisning. Här har vi samlat ett antal artiklar och reportage där du kan läsa mer om ryktesspridningen och om vad skolor och kommuner gör för att hantera situationen.

Ny webbplats om könsstympning

I augusti 2023 lanserades den nya webbplatsen könsstympning.se. Här finns information om könsstympning som riktar sig både till tjejer och kvinnor som själva blivit utsatta men också till yrkesverksamma inom förskola, skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvården.

Webbplatsen har tagits fram av av Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, tillsammans med bland andra Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och andra myndigheter, på uppdrag av regeringen.

Klicka här för att komma till könsstympning.se

Ny kunskapsbank om fullföljda studier

Nu lanseras kunskapsbanken fullfoljdastudier.se. Det är en kostnadsfri resurs för alla som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att klara skolan. I kunskapsbanken finns lärande exempel, filmer och metodmaterial för bland annat elevhälsopersonal, lärare, kuratorer och rektorer att använda direkt i vardagen.

  • Allt innehåll är framtaget för att möta verksamhetsnära personals efterfrågan på kunskapsfördjupning och goda exempel.
  • Kunskapsbanken innehåller bland annat den nya poddserien Koll på läget, där forskare som Malin Gren Landell och Ulf Blossing berättar om det aktuella forskningsläget inom frågan.
  • Varje månad utkommer kunskapsbanken även med ett nyhetsbrev som sammanfattar de viktigaste nyheterna inom området och tipsar om metoder och vidare läsning.

Klicka här för att komma direkt till kunskapsbanken för fullföljda studier

Klicka här för att lyssna på podden Koll på läget

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrevet för fullföljda studier

Övergrepp och försummelse ökar

En ny kartläggning om våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige visar att vissa former av våld mot barn ökat de senaste åren. Den nationella kartläggningen är gjord av stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Stiftelsen har gjort liknande studier de senaste 20 åren vilket möjliggör jämförelser. Studien visar bland annat att det skett en ökning när det kommer till sexuella övergrepp begångna av okända vuxna och jämnåriga, samt försummelse och psykiskt våld av en förälder.

Klicka här för att läsa mer om studien.