Siluetter av olika personer, kroppar och relationer.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Inspiration, fakta och verktyg för dig som arbetar i skolan

Deltagarrekord på Sexualitet, unga och skolans roll

Drygt 1000 personer var anmälda till 2022 års upplaga av Sexualitet, unga och skolans roll som gick av stapeln 2 november. Skolsköterskor, lärare, kuratorer, rektorer och hälso- och sjukvårdspersonal från hela landet tog del av föreläsningar och seminarier från bl.a. Skolverket, Stockholms universitet samt lärare och elevhälsopersonal.

Konferensen ägnades åt det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer och temat var – hur går det? Hur blir kunskapsområdet ett uppdrag för hela skolan? Hur kan undervisningen organiseras? Och inte minst – hur går för skolorna runtom i landet. Föreläsningar från myndigheter blandades med aktuell forskning och goda exempel från skolor och verksamheter.
Klicka här för att läsa mer

Vad är SRHR?

Omvärldsbevakning

Klicka här för att se all omvärldsbevakning.