Hem

SEX, UNGA OCH SKOLANS ROLL

Sex, unga och skolans roll är en årlig heldagskonferens anordnad av oss på Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning. 2016 års tema är "Sex och samlevnad på (o)lika villkor"

Anmälan

FILMSERIEN SRHR PÅ SFI

Hur gör man? är ett utvecklingspaket för den verksamhet som på ett strukturerat sätt vill lyfta in undervisning om SRHR i det systematiska kvalitetsarbetet. Här hittar du stödmaterial för ert förändringsarbete i form av t.ex. fortbildningsfilmer, informations- och metodmaterial.
Läs mer

SRHR-LYFTET

SRHR-lyftet är ett utvecklingspaket för den skola som på ett strukturerat sätt vill lyfta in sex- och samlevnadsundervisningen i det systematiska kvalitetsarbetet. Här hittar du stödmaterial för ert förändringsarbete i form av t.ex. fortbildningsfilmer, informations- och metodmaterial.
Läs mer

RESLUST

Webbspelet Reslust har utvecklats av GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland.

Reslust ger information om och öppnar upp för samtal om sexualitet, relationer, normer och känslor med unga. Spelet bidrar till att unga fattar informerade val och får bättre möjligheter att hantera risker kopplade till den sexuella hälsan.

Till spelet

Lärarhandledningen