Kontakta oss

Kontakta oss

Pedagogiskt Centrum
Hit vänder du dig med fördel om du har frågor som rör pedagogik, upplevelsebaserat lärande, skolutveckling, undervisningsmaterial eller liknande. Även frågor om webben kan besvaras av oss.
 
pedagogisktcentrum@grkom.se 
www.pedagogisktcentrum.se 
 
Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
Besöksadress: Gårdavägen 2 
Box 5073
402 22 Göteborg
Tfn: 031-335 50 00
 

Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Frågor som handlar om vården eller om ämnes-  och sakinnehållet i det du hittar här på SRHR.se, besvaras med fördel av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. 

narhalsan-ksh@vgregion.se 
www.narhalsan.se/ksh
 
Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa 
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg