Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Illustration: C. Kåberg

Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

Utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner redogör i ett betänkande för resultaten av kartläggning av transpersoners levnadsvillkor. Enligt utredningen måste arbetet  för att förbättra transpersoners levnadsvillkor stärkas på ett strukturellt plan. Ett förslag är att regeringen ska ta fram en ny SRHR-strategi med ett tydligt hbtqi-perspektiv. 

Utredningen förslår också åtgärder inom följande områden:

 • Transpersoners levnadsvillkor
 • Fler perspektiv på transpersoners levnadsvillkor
 • Transpersoners psykiska hälsa
 • Bemötande inom hälso- och sjukvården samt social omsorg
 • Transpersoners fritid
 • Transpersoners situation på arbetsmarknaden
 • Administrativa problem för personer som ändrat juridiskt kön
 • Nytt utfärdande av examensbevis, betyg och annan dokumentation vid ändrat juridiskt kön
 • Transpersoner i statistiken
 • Den könsbekräftande vården
 • Levnadsvillkor för personer med intersexvariation

Bilden ovan är en faksimil från utredningens betänkande.