Ny vägledning för samtal med nyanlända unga

Ny vägledning för samtal med nyanlända unga

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända privat eller i sitt yrke. Vägledningen ska underlätta för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt.

Materialet utgår från de ämnen som sajten youmo.se tar upp – ämnen som är fundamentala i alla ungas liv och som unga har rätt att få kunskaper om. Youmo.se är en sajt för unga mellan 13 och 20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på sex olika språk.

Youmo i praktiken ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och är skrivet för att passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända.

Du hittar materialet här.