Utbildning i praktisk andrologi

Utbildning i praktisk andrologi

Sedan 2009 har Kunskapscentrum för sexuell hälsa arrangerat olika typer av utbildningar inom området andrologi.

Den 17 november anordnas en heldagsutbildning i praktisk andrologi som främst riktar sig till yrkesverksamma som i sitt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.

Utbildningen utgår från olika aspekter av ämnet andrologi, och efter  dagens slut ska deltagarna ha fått:

  • inblick i vad som ingår i ämnet andrologi
  • kunskap om vanliga variationer på manlig sexualanatomi/-fysiologi
  • inblick i de vanligaste genitala problemen hos personer med penis och pung
  • kunskap om hur man tar en sexualanamnes
  • kunskap om hur man genomför undersökning

Tid:  17 november 2017, 09.00-16.00
Plats: Världskulturmuséet, Göteborg

Anmälan sker via VGRs regionkalender 

Du kan ladda ner programmet som pdf nedan.