Hem > Nyheter > Webbutbildning om sexuell hälsa i socialt ar...

Webbutbildning om sexuell hälsa i socialt arbete

Social resursförvaltning i Göteborgs stad har tagit fram en webbutbildning kring frågor om sexuell hälsa och socialt arbete för dig som arbetar inom socialtjänsten.

Social utsatthet påverkar den sexuella hälsan, vilket innebär att det sociala arbetets klienter kan ha en särskild utsatthet. Webbutbildningen handlar om hur du som socialarbetare kan arbeta med sexuell hälsa, se samband mellan sexuell och social utsatthet och adressera frågor om sexualitet i mötet med klienter.

Läs mer och gör webbutbildningen här.

Rättigheter Utbildningar