Hem > Nyheter > Rapport: Sexualitet och hälsa bland unga i S...

Rapport: Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

I Folkhälsomyndighetens nya rapport presenteras nu resultatet av UngKAB15, en studie om sexualitet och hälsa bland unga som genomfördes under 2015.

Rapporten visar det aktuella hälsoläget och ger en bild av ungas förutsättningar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige idag. Det framkommer i rapporten bland annat att jämställdhet och jämlikhetsfrågor inom området behöver förbättras. Det märks också ett nationellt, regionalt och lokalt utvecklingsbehov bland verksamheter inom kommuner, landsting och civilsamhälle.

Resultaten är relevanta för arbetet med hivprevention samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och rapporten riktar sig både till beslutsfattare och till yrkesgrupper som möter unga i skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ladda ner studien som pdf nedan, eller beställ den från Folkhälsomyndigheten.

Hälso- och sjukvård Rättigheter Skola Skolledare