Hem > Våra projekt och material > SRHR i skolan

SRHR i skolan

Varför SRHR i skolan h.264 2013 10 14 MASTER

Förankring av skolutvecklingsprocessen h.264 2013 10 14 MASTER

Lärprocessen h.264 2013 10 21 MASTER

Systematisering av skolutvecklingsprocessen h.264 2013 10 14 MASTER

Planering av undervisningen h.264 2013 10 22 MASTER

Undervisning om fittan och kuken h.264 2013 10 14 MASTER

Undervisning i klassrummet h.264 2013 10 14 MASTER

Undervisning för yngre elever h.264 2013 10 22 MASTER

hiv och STI h.264 2013 10 14 MASTER

Sexualitetens beståndsdelar h.264 2013 10 22 MASTER

Vi arbetar kontinuerligt fram nya metodmaterial för klassrummet och ger även processtöd till skolor och andra pedagogiska verksamheter. SRHR-perspektivet stämmer väl överens med skolans uppdrag om obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning och att vara en inkluderande miljö för alla; oavsett funktion, ålder, trosuppfattning, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexualitet. Forskning visar också att skolans sexualundervisning har avgörande betydelse för unga människors sexuella och generella hälsa. Det som ger bäst effekt är den undervisning som är läroplansbaserad, lärarledd och som ges över tid. Det förutsätter att lärarna har den kompetens de behöver och att undervisningen har en genomtänkt organisation och struktur. Skolan är därför en nyckelaktör och en mycket viktig arena för arbete med SRHR. Vi erbjuder olika typer av metodmaterial och processtöd, både genom sex- och samlevnadsundervisning riktat till elever och kompetensutveckling för personal och organisation.   

Kontakt: pedagogisktcentrum@grkom.se